Tên khác cỏ sữa lá lớn: Cỏ sữa lá to -Tên khoa học: Euphorbia pilulifera. hay Euphorbia hirta. họ Thầu dầu (Euphorbiaceae). -Mô tả: Cây thảo sống hằng năm…

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://otrasnoviaxeiro.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *