Quay bởi: Tôn Nữ Cẩm Hường
Dựng video: Mỹ Phượng
Hơi tiếc là con nhỏ ngúng nguẩy trên video không được đẹp.

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *