Ngày 30/06/2019 Công Ty CONSTREXIM tổ chức chuyến du lịch nghỉ dưỡng cho toàn thể nhân viên tại Phan Thiết

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

g mail November 30, 2019 at 7:20 am

Ruby sắp nổi tiếng hét rồi, đặc biệt là Mr Bình, xe 2 đâu có vụ này, kkk

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *