Chùa Ốc Từ Vân Cam Ranh – Nha Trang là ngôi chùa đặc biệt, xây từ vỏ ốc và san hô. Và đây là ngôi chùa đặc biệt duy nhất, tháp chùa cao nhất tại Việt…

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *