Quang Đông

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

vanloc Vo October 29, 2019 at 1:53 am

Mất thời gian quá chỉ vài phúc khoan lấy ngươc xong rồi

Reply

Nam Dao October 29, 2019 at 1:53 am

Sao phải mất thời gian thế khoan thẳng vào cho nó mất mũ đi là ok

Reply

PHONG NGUYỄN THANH October 29, 2019 at 1:53 am

cám ơn anh nhiều

Reply

Khoi Bui quang khoi October 29, 2019 at 1:53 am

Lấy mũi khoan 6 ly khoan luôn cho nhanh

Reply

Minh Tuan Dang October 29, 2019 at 1:53 am

xác suất cắt vào nhựa khá cao nếu tay nghề và dụng cụ thiếu chuẩn xác.

Reply

Kim Tự Trần October 29, 2019 at 1:53 am

Đã có khoan xinhon rồi , thì Quang Đông nên mua một bộ mũi ta ro gen ngược ! Xử lý sẽ chính xác hơn.

Reply

Vinh Au October 29, 2019 at 1:53 am

Anh lam hay qua..👍🏾

Reply

Thảo Phạm October 29, 2019 at 1:53 am

thak bac

Reply

Thanh Cờ lê October 29, 2019 at 1:53 am

Hay thật

Reply

Baoloc Buivanloc October 29, 2019 at 1:53 am

Tôi sẽ khoan cả con ốc

Reply

Nguyen Van October 29, 2019 at 1:53 am

Dợi mo con oc mat ca ngay. Neu la tho sua xe nen mua 1bo mở oc gay de lam cho no nhanh.

Reply

Hưng Văn October 29, 2019 at 1:53 am

cảm ơn anh chia sẻ

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *