Nhiều bạn lưu file nhưng không thấy đuổi .xlsm, .xls… như trong hướng dẫn. Video hướng dẫn chỉ vài phút, bạn sẽ thấy thật đơn giản.

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *