Sau 1 ngày trời hệ máy ios không thể vào được game thì hôm nay mới vô đc. Quay thử Tulen Đạo Nhân!

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *