Cận cảnh cho cá rô phi ăn cám như mưa rào/nuôi cá ao hồ, nuôi cá lồng.

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *