Cách tạo list lựa chọn trong Excel. List lựa chọn bấm thả trong Excel.

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Ai Phan December 20, 2019 at 6:20 pm

thanks

Reply

Dinh Nam December 20, 2019 at 6:20 pm

Sao mình đánh số thứ tự chỉ được từ 1 đên 88 vậy ad????

Reply

Cường Trần December 20, 2019 at 6:20 pm

mờ quá thầy ơi

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *