Relax tý ênh êm ey! Nhiều máy tính của anh em được cài mặc định wordpad mà chưa sử dụng cái này chưa?

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *