Khóa thông minh trên Lead 2018 khác hẳn trên các mẫu xe Honda trước đó như SH, SH mode hay PCX. Vì thế nếu không biết cách sử dụng khóa thông minh …

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *