Cách gửi và nhận đồ yamato qua app trên điện thoại dành cho những bạn mới sang chưa có sim, hay những bạn ngại gọi đth k có time.
Đây là link app trên iphone còn những bạn dùng android thì tìm tên tương tự sẽ thấy:
App名: クロネコヤマト公式アプリ、デベロッパ: YAMATO TRANSPORT CO., LTD.

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *