Hướng dẫn cách đánh số trang trong Excel 2007, 2010, 2013

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Tu Vi December 27, 2019 at 2:47 pm

Cảm ơn ạ.

Reply

hung nguyen December 27, 2019 at 2:47 pm

bạn cho mình hỏi khi đánh số trang thì kiểu chữ và font chữ dùng để đánh số trang không thể thay đổi được, font và cỡ chữ khi đánh số trang vẫn như mặc định ban đầu

Reply

Nguyen Thi Minh Anh K54 December 27, 2019 at 2:47 pm

làm sao để trang bắt đầu không phải trang 1 nhỉ

Reply

Nguyễn Văn Đạc December 27, 2019 at 2:47 pm

tại sao mình cũng đánh số trang như thế mà lại không chuyển trang được nhỉ? toàn trang 1, không lên trang 2,3,4,5…

Reply

Đức Huy Lê December 27, 2019 at 2:47 pm

Đánh số trang trong Excel 2007, 2010, 2013
Cách đánh số trang trong Excel 2007, 2010, 2013

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *