Bút đính đá 2 đầu cán đá
Cục sáp này xài thiên thu ko lo hao hụt nha chị em
1 đầu để đính đá bằng sáp
1 đầu để xê dịch di chuyển đá hoặc để nạy đá
Hút đc cả những mẫu đá to, đá khối nha ce

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://otrasnoviaxeiro.com/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *