Buổi 28: Học ĐẮP GEL NỐI MÓNG GIẢ | PHƯỢNG PHẠM | NAILS CHUẨN BỊ: – Gel đắp – Cọ Gel – Máy hơ gel – Máy mài – Giấy lau gel – Móng Giả – Kìm cắt …

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://otrasnoviaxeiro.com/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *