Bản tin truyền hình Đà Lạt được phát sóng trên kênh 19 truyền hình cáp HTVC Đà Lạt, Phát trên kênh video youtube.com/daittthdalat và trang web dalat.lamdong.gov.vn

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *