Bản tin truyền hình Đà Lạt được phát sóng trên kênh 12VHF, trên truyền hình cáp NTH Đà Lạt, lúc 18g30 các ngày thứ Ba, Năm, Bảy và phát lại lúc 6g30, 12g30 và 18g30 ngày hôm sau. Phát trên web dalat.lamdong.gov.vn và trên kênh video youtube.com/user/daittthdalat

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *