BIỆT THỰ TẠI PRAHA – PRUHONICE
———————
Sở hữu tư nhân.
Diện tích đất: 765 m²
Diện tích xây dựng: 241 m²
Giá bán: 16 800 000 CZK.

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *