Nhập vào 2 số nguyên a và b từ bàn phím, thực hiện phép chia lấy phần nguyên và phép chia lấy phần dư rồi in kết quả ra màn hình.
Các bạn xem trên website nhe:
Xem thêm các video sau bạn nhé!
Viết Chương Trình Chào Mừng ‘CHAO CAC BAN HOC SINH LOP 8’ Trong Pascal

Tin Học 8 | Bài 2: XUẤT hay IN THÔNG BÁO RA MÀN HÌNH – PHÂN BIỆT Write và Writeln trong Pascal

VÌ SAO HỌC LẬP TRÌNH PASCAL? | HỌC LẬP TRÌNH PASCAL CÓ ÍCH GÌ?

Bài tập: CHIA NGUYÊN CHIA DƯ a Mod b, a Div b HAI SỐ NGUYÊN | LẬP TRÌNH PASCAL

CÁCH KHAI BÁO MẢNG DỮ LIỆU ARRAY, NHẬP, XUẤT GIÁ TRỊ CÁC PHẦN TỬ TRONG MẢNG | LẬP TRÌNH PASCAL

Bài 8: VÒNG LẶP While..Do – LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC | LẬP TRÌNH PASCAL

#laptrinhpascal, #tinhoc8, #tuhoclaptrinh

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Hồng Liễu Lý Thị December 26, 2019 at 9:12 pm

25 div 3 + 5 / 2 * 3 ra kết quả là 15.5 là sao ạ??
25 mod 3 + 5 / 2 * 3 ra kết quả là 8.5 ??
Trong đề cương lớp 11 có mà em không hiểu ạ, mong ad giải giúp em trong tối nay

Reply

DZ PLAY TV December 26, 2019 at 9:12 pm

Bravo video like

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *