Nhắc tới biển của PHAN THIẾT là nhắc tới địa diểm BÃI ĐÁ ÔNG ĐỊA. Bởi vì ngoài cảnh đẹp ra thì nơi nay còn là nơi lựa chon để chụp ảnh cưới,…

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *