Thực hành các hàm Vlookup, Hlookup, Left, Right, Mid, Len, Count, Countif, Sumif, Sắp xếp dữ liệu, cộng xâu ký tự: &

Chèn thêm cột HỌ TÊN bên phải cột tên. Sử dụng công thức điền thông tin vào cột HỌ TÊN với công thức Họ tên = Họ đệm ghép với tên theo đúng quy tắc
Căn cứ vào ký tự đầu tiên của mã nhân viên hãy điền tên đơn vị cho các bản ghi ở cột Đơn vị
Dựa vào ký tự cuối cùng của mã nhân viên hãy điền thông tin vào cột giới tính
Căn cứ vào hai ký tự liền kề ký tự cuối cùng bên phải và bảng phụ cấp chức vụ, hãy tính tiền Phụ cấp
Tính Lương= Hệ số * lương cơ bản
Tính tổng thu nhập = lương + phụ cấp
Tính tổng dọc cột Lương, cột Tổng thu nhập
Sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần của cột Tên
Sử dụng hàm thống kê điền thông tin vào các bảng thống kê sau

FB:

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

usta TV January 1, 2020 at 12:31 am

Hi Great sharing thanks.. I hope you visit my YouTube channel 🙂 UstaTV
http://www.youtube.com/c/DrFixit-usa
thanks for watching & taking the time to comment!

Reply

love yourself January 1, 2020 at 12:31 am

đã sub, sub lại mình nha

Reply

NVT Channel January 1, 2020 at 12:31 am

Đã Sub kênh bạn,qua kênh mình sub lại nha

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *