1, Tính Số ngày = Ngày đi – Ngày đến + 1
2, Dựa vào số ngày ở, tính số tuần (1 tuần = 7 ngày)
3, Tính số ngày lẻ (không đủ tuần)
4, Điền thông tin đơn giá tuần
5, Điền thông tin đơn giá ngày
6, Tính Tiền = Đơn giá tuần*Số tuần + Đơn giá ngày*Số ngày dư
Sử dụng hàm Int, Mod, Vlookup

FB:

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Du Vân January 3, 2020 at 11:52 pm

Số ngày trong máy em sao lại tính được kém hơn trên video 1 ngày ạ. Từ ngày 1/1/2011 đến ngày 1/12/2011 chỉ được 11 ngày thôi??

Reply

Phạm Oanh January 3, 2020 at 11:52 pm

sai ngay từ dòng đầu tiên tính ngày lẻ r. từ ngày 1/1 đến ngày 12/1 có 6 ngày lẻ chứ.

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *