Quan trọng là tank con này mà trùm mới đáng nói.
Bạn nào chơi tank thì quan trọng là cái giáp nghen.
Chịu khó đọc chút thì sẽ hiểu những gì mình nói,
Những cái này lúc trước kênh nói hết rồi.
Con vu cầm giáp rất yếu nên tank tệ tắm

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *