Đánh giá truyện trò chơi Tình Ái:...

Truyện 4 Phương

Cô từng yêu hắn tha thiết, bỏ mặc bao gồm cả chỉ để đến sở hữu hắn, nhưng mà kể cả nhận lại được là sự thù hận. Đúng vắt, cô đã