Tóm tắt truyện Lễ tình nhân đến...

Truyện 4 Phương

không ước ao trọng điểm huyết cả đời của bố bị hủy hoại, Kế Chỉ Tường đang chấp nhận một “cuộc hôn nhân doanh nghiệp” có Cận Trọng Kỳ, tổng chủ tịch