Tóm tắt truyện mặt Trắng nhỏ Đứng...

Truyện 4 Phương

Dương Dương ghét đặc biệt là bố thứ: Kẻ thứ ba, sầu riêng, còn cả bên trắng nhỏ. Mà lại bên trắng nhỏ dại này lại cực kì chưa sợ bị tiêu