Review truyện tôi muốn gả tổng giám...

Truyện 4 Phương

Bảy năm trước anh chỉ trích cô ham hư vinh vọng tưởng muốn làm phu nhân tổng người đứng đầu, cô bực tức loại bỏ đi ăn chơi trác mai táng. Nay