Đánh giá truyện Vòng Tròn Đồng tâm

Truyện 4 Phương

Một năm kia, lúc tình ái nồng nàn triền miên nhất, cô quyết tuyệt chia tay có tác dụng anh bị thương nặng! Đó chính là trong lòng cô có nỗi khổ,