Tóm tắt truyện Chờ Một Ngày Nắng

Truyện 4 Phương

mặc dầu chào đời trong một thành viên gia đình sung túc tuy thế Tiêu Tinh chưa gồm điểm nào giống một cô phụ nữ ngôi nhà giàu, cô chưa thích trang