Nhận xét truyện Đếm Ngược Thời Gian...

Truyện 4 Phương

“Truyền thuyết bảo rằng mỗi người số đông là nửa vòng tròn chưa hoàn chỉnh, chỉ khi tậu được một nửa định mệnh của bản thân mình, bắt đầu có thể biến