Nhận xét truyện Chiều chuộng gặp đa...

Truyện 4 Phương

Tần Vũ Phi, nếu bản thân mỗi chúng ta gồm duyên chạm mặt lại, nếu em còn yêu anh, nếu em còn chú ý anh bằng đôi mắt này, em sẽ làm