Tóm lược truyện Tuổi Xuân Của Em,...

Truyện 4 Phương

chính bới một lời đánh cuộc mang cậu đồng bọn nhưng mà cô – một bạn nữ sinh thô kệch cũng như đàn ông lại ban đầu tiếp cận Trương Nhất Địch