Tóm lược truyện con đường Vấy Máu

Truyện 4 Phương

Một thân một bạn anh chọn đường phố này không sợ đầu rơi máu chảy càng chưa sợ xa lánh. Cơ mà về sau khi chạm chán cô anh đã làm được