Tóm lược truyện Lục Tổng, Em chưa...

Truyện 4 Phương

Mười năm trước, hắn vẫn loại bỏ nhưng chưa một lời từ biệt. Cô đứng bên dưới trời mưa trước ô cửa hắn, chỉ mong hắn trở về. Mười năm sau, hắn