Tóm lược truyện nữ giám đốc cạnh...

Truyện 4 Phương

Tóm lược truyện thanh nữ giám đốc cạnh bên Binh Vương Anh là vương binh rất cấp của Hoa Hạ, đồng thời cũng chính là chủ tịch của siêu thị Chiến Long