Nhận xét truyện Mèo Yêu

Truyện 4 Phương

nội dung chủ yếu của câu truyện xoay quanh Việc Trình Tân mất đi nhưng lại được sống lại.Tuy nhiên linh hồn của cô xuyên vào một bé mèo nhỏ cực kỳ