Ngủ mơ thấy bộ mặt sầu đánh...

Thần Lô

Ngủ mơ thấy bộ mặt sầu thường có ý nghĩa riêng của nó. Vì thế nếu bạn muốn giải mã những điềm báo mà giấc mơ này có thể mang lại thì