Tóm lược truyện Mị Bất Khả Đáng

Truyện 4 Phương

Lệ Sâm chưa từng nghĩ tới, cư nhiên có một số người lại dường như kịch liệt hơn cả cậu. Chỉ cần một đêm say rượu mà lại thôi, bản thân lại