Nằm mơ thấy hào quang có ý...

Plus

Nằm mơ thấy hào quang là một giấc mơ khá thường xuyên. Nó xuất hiện trong cuộc sống của tất cả mọi người tại bất kỳ thời điểm nào của cuộc sống.