Tóm lược truyện ly Hôn: nàng dâu...

Truyện 4 Phương

Năm cô mười tám tuổi được gả đi ngay trong đêm tân hôn cô lại bị chủ yếu bạn em gái cô mến thương nhất vứt thuốc mê. Cũng thiết yếu đứa