Tham khảo ý nghĩa của lá bài...

Adminproseo03

Nghĩa xuôi: Quyền lực, chỉ đạo, kết cấu, nền tảng chắc chắn Nghĩa ngược: Thống trị, kiểm soát quá mức, cứng nhắc, không nhân nhượng THE EMPEROR – Ý NGHĨA VÀ mô

Đánh Giá truyện Báo Phục Tình Địch...

Truyện 4 Phương

Lục Ninh Cảnh là nhân viên tiêu thụ của một C.ty đã có bạn gái, nhưng lại bị cắm sừng. Chán nản muốn có thêm mối quan hệ nên ra bên ngoài