Review truyện Cách Đế Vương Đoạt Thê

Truyện 4 Phương

Thân làm hoàng đế nhưng lại chẳng có quyền hành gì, bị giam lỏng mười năm, thức ăn hằng ngày bị hạ độc, muốn tìm chút gì đó thật sạch để ăn