Nằm mơ thấy nhặt được vàng đánh...

Thần Lô

Nằm mơ thấy nhặt được vàng có thể là bất ngờ nhưng cũng có khi là điềm báo nào đó trong tương lai. Vậy bạn đã bao giờ nhặt được vàng chưa?