Nằm mơ thấy bánh mì, ăn bánh...

Thần Lô

Nằm mơ thấy bánh mì đều ẩn chứa trong nó những ý nghĩa đặc biệt mà thông qua giải mã ta mới có thể biết được chúng nói lên điều gì về