Review truyện Võng Du Chi Sư Phụ...

Truyện 4 Phương

Võng du chi sư phụ nhĩ thú bổ ma là câu truyện Lâm Mặc Trạch bởi thấy buồn chán nên đã lên đảo Huyền Vũ đánh thần thú. Chỉ nên không ngờ