Mơ thấy con khỉ đánh đề con...

Thần Lô

Mơ thấy khỉ là điềm gì? Như chúng ta đã biết, mang theo mình mỗi giấc mộng chính là một thông điệp hết sức có ý nghĩa mà thế giới tâm linh