Mơ thấy chim sẻ đánh lô đề...

Plus

Chim sẻ tượng trưng cho điều gì Chim sẻ kêu là đại diện cho sự bảo vệ, năng suất, niềm vui, sự đơn giản, đoàn kết, thân thiện, đổi mới, tham gia,