Song Ngư (19/02 – 20/03) – Tử...

admin

Song Ngư là cung hoàng đạo bước sau cùng trong 12 cung, được sao Hải Vương chiếu mệnh. Dưới đó là bài tổng quát tử vi trọn đời đối với chàng/nàng Cá – Song Ngư (19/02 – 20/03) Song Ngư