5 công việc phù hợp nhất cho...

admin

Cung Cự Giải là chòm sao thứ 4 trong số 12 cung hoàng đạo. Người thuộc cung Cự Giải chiếm sinh nhật từ ngày 22/6 – 22/7. Hình ảnh đại diện của Cự Giải là con cua & chòm sao này được