Mơ thấy đèn nhấp nháy là điềm...

admin

Có rất nhiều sự vật và hiện tượng mà logic, lý trí và khoa học của chúng ta không thể giải thích được. Chúng ta thường gọi những hiện tượng như vậy